Alumni - gegevens wijzigen

Achternaam
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
Voornaam
Voortitel
Achtertitel
Geboortedatum
Geslacht
ADRESGEGEVENS
-- OUD
Land
Postcode
Huisnummer
Toevoeging
Straat
Plaats
-- NIEUW
Land
Postcode
Postcode
Huisnummer
Toevoeging
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mailadres
WERKGEGEVENS
Ik ben
VU-net-ID
Huidige organisatie
Functie
Omschrijving functie
Startdatum
Opmerkingen


Hoe verwerkt de VU mijn persoonsgegevens? Bekijk het privacystatement.


* = Deze velden graag altijd invullen!